Portreadau

Portreadau

Fe grëodd John gyfoeth o bortreadau grymus o un Saunders Lewis yr actifydd gwleidyddol, bardd, dramodydd, hanesydd a beirniad llenyddol i’r awdur T Llew Jones un o awduron mwyaf toreithiog a phoblogaidd llyfrau plant yn y Gymraeg.
Maent yn gasgliad grymus o unigolion Cymreig enwog; mae’n cipio nid yn unig debygrwydd ond gwir hanfod eu personoliaeth.
Gellir gweld llawer o’r portreadau hyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Hunan Bortread

Galeri y Portreadau

Diolch am ymweld!