Fideos

John Meirion Morris

Mae’r fideo hon o arddangosfa 2009 yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Manylion Cysylltu –

Am wybodaeth pellach ynglŷn â gwaith John Meirion Morris defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol –


Ffôn – 01286 660349

Fideos eraill yn ymwneud â John

Diolch am ymweld!