Cerflunydd John Meirion Morris

"Without doubt John Meirion Morris is an important Welsh Sculptor.

His work divides into two types. The first of these is his representational work expressed in a series of powerful heads ranging from the poet Gwenallt to another poet Gerallt. These compelling heads, working in the tradition of Rodin and Epstein, show a remarkable empathy and an astonishing mastery of the genre.

The second type is symbolic and archetypal in nature.

This in my view constitutes his most original work. The sculpture, at its best, has a contemporary feel as well as carrying a powerful primordial current. In some contexts the work, like the magnificent Tryweryn piece, has an immediate cultural and political significance.

His work must be among the most challenging being created in Wales at the present time."

Professor Peter Abbs, University of Sussex

‘Ni does dim yn ddisgwyliadwy nac yn sentimental am ei weithiau. Mae’r cerfluniau yn cwestiynu ac yn turio i mewn i’n rhagdybiau – gweithiau nad ydynt yn gadael llonydd i ni ac yn tanseilio’r ystrydebol a’r confensiynol. Y maent yn bwysig i’n hunanddealltwriaeth fel cenedl’.

Aled Jones- Williams

"He is akin to such spiritual artists as Kapoor and Gormley. Religion or rather spirituality can be read into his work...."

Hugh Adams, Art Critic

‘Saif gwaith John Meirion Morris ar un pegwn o’r ddeuoliaeth Gymreig. Y pegwn arall fyddai gwaith sydd yn hollol ryngwladol ei arddull, gwaith sydd yn anwybyddu unrhyw nodwedd o hynodrwydd Cymreig. Wedi dweud hynny, nid yw gwaith John Meirion yn llai rhyngwladol ei apêl oherwydd ei gysylltiad â gwreiddiau. Mae’r cadarnle y mae ei waith yn deillio ohono yn dod yn bwysicach i gelf ryngwladol wrth i sicrwydd elitaidd y cyfnod modern ildio i’r cyfnod bratiog aml-ddiwylliannol a elwir yn ôl yn ‘ȏl-fodern’.

Iwan Bala, Artist a darlithydd